AED defibrilátor

Automatický Externý Defibrilátor je zariadenie na poskytnutie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu. Nachádza sa pri hlavnom vchode do zdravotného centra vedľa vstupu do lekárne